RidSmart

Josefina Fransson

Tanken bakom namnet RidSmart var att hitta produkter som hjälper häst och ryttare att kunna arbeta avslappnat och bekvämt tillsammans. Allt jag säljer på RidSmart är produkter jag själv använder och kan stå för i mitt eget arbete med mina hästar. Jag är hela tiden på jakt efter nya genomtänkta produkter för att underlätta och förbättra arbetet med hästarna. 

Helt enkelt:

En smart ryttare väljer produkter som bidrar till glädje och hållbarhet för hästen.

 

Josefina Fransson

Ägare